Giống cỏ các loại

Chuyên cung cấp các loại hạt giống cỏ chăn nuôi năng suất cao trền toàn quốc như giống cỏ VA06, giống cỏ SWEET JUMBO, giống cỏ Mulato, cỏ Ruzy…

x